Ochrana osobných údajov

Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa a telefónne číslo spoločnosťou PROXENTA Broker, s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 42, 821 09 Bratislava, identifikačné číslo 50 242 806 na účel marketingových, propagačných a informačných činností, a to najmä vo vzťahu k cenným papierom, developerským projektom alebo iným aktivitám spoločností patriacich do skupiny PROXENTA.

 

Udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať elektronicky na tejto stránke www.proxenta.sk/osobne-udaje alebo formou písomného oznámenia zaslaného spoločnosti PROXENTA Broker, s. r. o. na vyššie uvedenú adresu jej sídla. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

 

Vyhlasujem, že som dovŕšil 16 rokov veku, resp. že udelenie tohto súhlasu schválil môj zákonný zástupca.

Informácie týkajúce sa poskytovaných osobných údajov sú uvedené na tejto stránke. www.proxenta.sk/osobne-udaje

 

 

Vizualizácie a uvedené údaje majú informatívny charakter. Právo na zmeny vyhradené.